MINDFULNESS

Mindfulness är ett förhållningssätt för att öka lugn, välbefinnande och förbättra livskvalitet. Mindfulness är förmågor vi alla kan träna upp Medvetenhet, Uppmärksamhet, Medkänsla. Mindfulness bygger på neuroplasticitet, dvs att hjärnan är formbar. Vi behöver bara träna den.

Mindfulness kan bla hjälpa dig att:

-bli mer medveten om vad du lägger tid och energi på t ex tankar, känslor, görande. Lära oss att fokusera på det vi kan påverka.

-medvetandegöra inprogrammerade tankemönster som går på autopilot. Lära oss att rikta uppmärksamhet där vi vill ha dem.

-hjälp dig att leva mer hållbart, öka energibalans mellan görande/varande, ge/fylla på. 

-ökad närvaro i både det som är roligt och njutbart men även då vi möter motstånd t ex utmanande händelser, svåra känslor och negativa tankemönster. 

Kurs i Mindfulness, läs mer om innehåll och boka här.

Allt gott! /Camilla