HÄLSOVÄGLEDNING

Holistisk hälsovägledning

– För dig som vill ha inspiration och vägledning för att öka energi, medvetenhet, balans och flöde i ditt liv!

Holistisk hälsovägledning hjälper dig med:

-Kartläggning av din hälsa och vad som ger respektive tar energi i ditt liv. Detta görs utifrån ett holistiskt perspektiv där fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga aspekter beaktas.

-Hjälp att sätta upp mål för din hälsa/utveckling och en handlingsplan om hur du ska nå dit.

-Vägledande samtal, inspiration ; Du får enkla konkreta råd anpassade utifrån din tid, ork och förutsättningar på livsstilsförändringar, övningar, reflektionsuppgifter skräddarsydda utifrån din målsättning.

Din målsättning kan t ex handla om att:

Öka energi: För dig som har stressrelaterade besvär som t ex oro, trötthet, utmattning, sömnsvårigheter. Vi fokuserar på livsstilsråd som på olika sätt kan kan hjälpa dig reglera nervsystemet för att få återhämtning och öka energi. Det kan t ex handla om näring, aktiv vila, kropps och självkännedom.

Öka medvetenhet: För dig som vill gå djupare med din personlig utveckling och öka självkännedom för att t ex bli mer medveten om behov, gränser, värderingar, programmeringar, tankemönster och känslor. Stärka självkänsla/självkärlek för att kunna stå upp för dig själv, sätta gränser och värna om din energi. Här jobbar vi med inslag av mindfulness, olika övningar och samtal.

Öka balans: Passar dig som har hormonell obalans, värk, övervikt, stress, sömnsvårigheter, livsstilsrelaterade sjukdomar samt vardagsohälsa. Vi fokuserar på livsstilsråd som minskar inflammation i kroppen genom t ex kosten, rörelse, sömnvanor, minska stress vilket ligger bakom mycket av ohälsa.

Öka flöde: För dig som vi skapa mer balans i livet och i vardagen; det kan t ex handla om att något område i ditt liv haltar så att ditt ”livshjul”inte snurrar jämt, det kan t ex handla om jobb, bostad, relationer, ekonomi, livspussel, eller annat som du vill ha stöd, coaching och vägledning med hur du ska förändra.

Det kan också handla om få ihop livspusslet, få mer struktur och ordning, stöd och inspiration att rensa i det yttre och inre. Bli klarare över prioriteringar, värderingar, drivkrafter, fokus på det som ger energi och rensa i det som tar.

Inspiration och coaching kring hur du kan leva mer hållbart, minska gifter och tillsatser i din vardag, äta mer ekologiskt/närproducerat, konsumera mer hållbart, rensa/minska prylar och kläder.

Tid för holistisk hälsovägledning 60 min. Bokar du ett tillfälle hinner vi främst göra en kartläggning utifrån din nuvarande situation, för optimalt resultat rekommenderas att du bokar paket om 3 tillfällen.

Du kan med fördel boka Holistisk hälsovägledning tillsammans med Reikihealing som ger dig extra energi och kraft till dig att förändra. Då boka vi in 90 minuter vara ca 40 min Reikihealing.

Innan första mötet skickar jag dig ett hälsoformulär som du gärna få fylla i innan vårt första samtal.

Allt gott!

/Camilla Svefors Holistisk hälsovägledare, Nyvana.nu

camilla.svefors@hotmail.com, 0768-614499

Boka din tid för Reiki med holistisk hälsovägledning via Boka direkt, tryck på ”Boka tid” nedan så kommer du direkt till bokningssida.

Här kan du läsa med om Reikihealing och hur en behandling går till.

Här kan du läsa mer om Mindfulness

Fyll i detta formulär och skicka in innan din tid!