REIKIHEALING

Reiki är japanska och betyder ”universell livsenergi”.

Reikihealing är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid t ex smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar och blockeringar i energiflödet. Reikienergin arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet, en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle.

Hur fungerar Reikihealing?

Reikihealing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Reikin arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. I vissa länder, t ex USA, Storbritannien, Irland, Tyskland används Reikihealing som komplement i vården för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro. Forskning har visat att Reikibehandlingar ger mätbara positiva resultat som; minskade nivåer av stresshormoner, snabbare läkning av sår, snabbare återhämtning efter operation och sjukdom. Den hjälper även att hantera kronisk smärta. Här kan du läsa mer om Reiki och forskning https://reikiforbundet.se/reiki-forskning/

Hur går Reikihealing till?

Under en Reikihealing ligger klienten på en behandlingsbänk. Klienten är alltid fullt påklädd. Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på klientens kropp eller håller dem strax ovanför. Ofta upplever kunden djup avslappning och behagligt lugn. Man kan uppleva värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs på olika positioner på klientens kropp. Hur Reikienergin ska användas styr kroppen, inte Reikiutövaren. Energin går dit det är mest behov för klienten att få hjälp för tillfället. Resultatet av en behandling kan hålla i sig upp till 2-3 veckor. Bäst resultat får man om man tar flera behandlingar.

Efter behandlingen följer ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse.

Jag utför Reikihealing i behandlingsrum jag iordningställt i vår bostad, belägen i vackra Ekobyn invid Strömsbergs naturreservat i utkanten av Jönköping men det går lika bra att utföra Reikihealing på distans, läs nedan om hur det gåt till.

Du kan med fördel boka din Reikibehandling tillsammans med Holistisk hälsovägledning. Du får då inspiration, hjälp och stöd i förändring till bättre hälsa och mående. Du boka då in 90 min varav ca 40 min är Reikihealing.

Välkommen att boka din behandling på Boka direkt!

Reikihealing på distans:

Reikihealing fungerar lika bra att utföra på distans som vid fysisk beröring. Du kan alltså ligga bekvämt hemma hos dig och motta en distansbehandling. Det spelar ingen roll var du befinner dig, energin hittar dig ändå.

Hur går distansbehandlingen till?

Du förbereder dig genom att ligga (eller sitter) på en lugn plats som du väljer själv, det gör inget om du skulle somna under behandlingen. Tänd gärna ljus, aromalampa, sätt på lugn meditativ musik. Ta gärna med ett stort glas vatten att ha till hands efteråt!

Jag ringer upp dig på bokad tid för ett kort samtal innan behandlingen. Jag ger dig behandling 35-40 min. Efter Reikisessionen följer ett samtal om din upplevelse och återkoppling från mig. 

Välkommen att boka din behandling på Boka direkt!

Hittar du inte tid som passar på Boka direkt eller vill ställa fråga kontakta mig via e-post: Camilla.svefors@hotmail.com

Reiki är friskvård!

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Jag är medlem i Reikiförbundet, följer patientsäkerhetslagen och har tystnadsplikt. 

Länk till Reikiförbundets hemsida där du kan läsa mer om Reiki: https://reikiforbundet.se/