Hälsa-Energi

Ur ett holistiskt hälsoperspektiv menar man att om vi ger kroppen rätt förutsättningar underlättar vi självläkning. Man utgår också från att allt i grunden är uppbyggt av energier, det är det som driver våra kroppar och vår värld. 

Nyckel till hälsa är att hålla en hög energinivå och att energibrist skapar stagnation vilket kan bidra till ohälsa.

Det handlar inte om tillfälliga energikickar utan om att höja och hålla hög energi över tid och att se till den upplevda sammanlagda energinivån, helheten av den fysiska, emotionella, mentala och andligt(själslig) energiupplevelsen. 

Om vi sätter fokus på att höja vår energi ökar vi automatiskt välbefinnande, inre styrka och friskhet. Energibrist gör att livet känns tungt och trögt, gör att man inte har energi så att den räcker men även att den kan bidra till låg självkänsla och nedstämdhet. 

Första steget som i all förändring är att öka medvetenhet. Genom att öka vår energimedvetenhet, lär vi oss att identifiera vad som ger energi och vad tar energi. Vissa saker är generella för oss alla och vissa är specifika för dig. 

Du själv är den bästa mätaren på hur du upplever din energinivå. 

Är du energimedveten? Hur känns det i kroppen när du gör något som ger respektive tar energi? 

Allt gott! ☀️

/Camilla

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *